Om du är medlem i någon lokalförening får du också RSMH:s
tidning REVANSCH hem i din brevlåda 4 nr/år.